top of page
VATTENFILTER

Att ha drickbart vatten är en självklarhet för alla svenskar. Men ibland blir vattnet otjänligt och då behöver vattnet snabbt renas innan du kan dricka det igen. Vi hjälper dig från att genomföra en vattenanalys till att installera ett vattenfilter utefter dina behov. Du kan sedan återigen njuta av ditt dricksvatten direkt ur kranen.

stainless-faucet-861414.jpg

Otjänligt vatten 

Otjänligt vatten kan visa sig på många olika sätt. Här har vi lista några utav de vanligaste symtomen: 

  • vattnet är missfärgat

  • vattnet är drabbat av utfällningar

  • vattnet luktar starkt och konstigt

  • vattnet är grumligt

  • vattnet missfärgar textilier vid tvätt.

Vattenfilter

För att du ska kunna dricka vattnet som kommer direkt ur kranen behöver du ett vattenfilter. Genom ett vattenfilter tar du bort ämnen och mikroorganismer som gör vattnet otjänligt. Självklart anpassar vi vilken typ av vattenfilter som ska användas utifrån resultatet från din vattenanalys.

Vattenanalys

Om du misstänker att du har otjänligt vatten genomför vi en vattenanalys. Vi ser om ditt vatten är påverkat eller om det är godkänt att dricka. Skulle ditt vattnet vara påverkat hjälper vi dig självklart att lösa problemet så att du kan dricka ditt vatten igen.

Farorna med otjänligt vatten 

Att dricka otjänligt vatten är farligt för din hälsa. Mikrobiologiska föroreningar leder ofta till mag- och tarmproblem medans kemiska föroreningar kan vara cancerframkallande.

Kommunalt eller egen brunn?

Om du har kommunalt vatten är det allt som oftast kommunen som ansvarar för att lösa problemet. har du egen brunn är det däremot du själv som är ansvarig. Kolla upp vad som gäller för dig innan du kontaktar oss. 

 

Har du problem med otjänligt vatten eller behöver byta vattenfilter? Kontakta oss så hjälper vi dig.

bottom of page