top of page
OLJA/PALLETS

Idag finns det många bostäder som har olje- eller pelletspannor. Vi genomför såväl service på din befintliga panna som att installera en ny om din gamla skulle gå sönder. Alla installationer utförs fackmannamässigt av certifierade entreprenörer.

pic2.png

Pelletspanna

Pelletspannor är idag ett miljövänligt alternativ som har en hög mysfaktor. Dagens pelletspannor ser idag ut som vanliga vedkaminer men har en ökad kapacitet och kan värma upp både vatten och bostaden. Att elda med pellets har även en väldigt låg driftskostnad.

Oljepannans funktion

I en oljepanna bränner man olja för att skapa värme. Denna värme värmer sedan upp vatten till det vattenburna systemet ut i bostaden men även tappvatten till vattenkranarna.

Pelltspannas funktion

Genom en inbyggd fläkt sprider pelletspannan värme i hela din bostad. Värmen kan räcka för flera dagar. Kaminen kopplas enkelt till en skorsten eller en väggfläkt.

En ny pelletspanna eller serva din gamla 

Vi hjälper dig med din pelletsservice på din pelletspanna. Behöver du installera en helt ny panna hjälper vi givetvis dig med det också. 

Oljepanna

Dagens oljepannor är effektiva, bekväma och till största del självgående. Att byta ut din gamla oljepanna till en nyare är en investering som snabbt betalar tillbaka sig i driftkostnaderna. En nyare oljepanna kan ha en verkningsgrad på upp till 100% medans en äldre ibland kan ha så låg som 50%. Det gör att en nyare oljepanna blir billigare i drift och även mer miljövänlig. 

En ny oljepanna eller serva din gamla 

För att få ut den bästa effekten av din oljepanna behöver den med tiden en service. Vi erjuder service av gamla oljepannor men ävne installationer av helt nya om du istället vill byta ut din gamla.

Vill du serva din olje- eller pelletspanna eller vill du installera en ny? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

bottom of page